ข่าว/ประกาศทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย วันเดือนปี ที่ประกาศ
 จรรยาบรรณนักวิจัย...    6/13/2013 
 จรรยาบรรณนักวิจัย...    6/26/2012
 
 ข่าว/ประกาศทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย วันเดือนปี ที่ประกาศ
 จรรยาบรรณนักวิจัยปี2556...      6/16/2014 
 ฐานข้อมูล-สมศ-0.75...      8/7/2013
 ฐานข้อมูล-สมศ-0.50...      8/7/2013 
 โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาตัวควบคุมแรงบิดแบบผสมระหว่างแรงและภา...      4/19/2012
 โครงการวิจัย เรื่อง "แบบจำลองสัญญาณอัลตร้าซาวด์ที่พิจารณาปรากฏการ...      4/19/2012 
 โครงการวิจัย เรื่อง "การประมาณความหนาของวัสดุที่มีความบางมากด้วยก...      4/19/2012
 โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่อ...      4/19/2012   โครงการวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์การแพร่กระจายคลื่นวิทยุในสวนผลไม...      4/19/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © ศูนย์วิจัยอาชีวะและเทคนิคศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โทร.0-2913-2500 ต่อ 3221